ขั้นตอนการชำระค่าส่วนกลาง

นิติบุคคลฯ เริ่มเก็บเงินค่าส่วนกลาง , งวดแรกเดือน มีนาคม 2554

กรุณาชำระ ค่าส่วนกลางของแต่ละเดือน ในระหว่างวันที 25 - วันที่ 5 ของเดือนถัดไป


สมาชิกสามารถชำระค่าส่วนกลาง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ของนิติบุคคลหมู่บ้าน "ไม่รับชำระเป็นเงินสด เพื่อป้องกันเงินสูญหาย"

 

ปัจจุบันนิติบุคคลฯ ได้เปิดบัญชีไว้ 1 บัญชี และจะมีการเปิดเพิ่มอีกในอนาคต เพื่อความสะดวกในการโอนเงินของสมาชิก

บัญชีธนาคารสำหรับรับโอนค่าส่วนกลางหมู่บ้าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลอง2 (ธัญบุรี)
เลขที่บัญชี 330-258166-1
บัญชีประเภทออมทรัพย์

ขั้นตอนการชำระค่าส่วนกลาง

  1. โอนเงินค่าส่วนกลางประจำเดือน เข้าธนาคาร
  2. นำ SLIP การโอนเงินตัวจริงและสำเนา 1 ชุด ส่งที่เจ้าหน้าที่นิติบุคคลฯ ที่อาคารบ่อบำบัด บริเวณหน้าหมู่บ้าน  หรือ ฝากไว้ที่ป้อม รปภ. หากต้องการส่งหลักฐานการโอนเงิน ทาง E-mail สามารถส่งมาได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. จนท. จะออกใบเสร็จรับเงินและคืน SLIP การโอนเงินตัวจริง ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน