เริ่มตรวจสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกหมู่บ้าน


นิติบุคคลฯ เริ่มบังคับใช้/ตรวจสอบ สติ๊กเกอร์สำหรับผ่านเข้า-ออก หมู่บ้าน


เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2554

โดยมีระเบียบการเข้า-ออก  โดยสรุปย่อๆดังนี้
  1. รถที่มีสติกเกอร์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติ   โดยไม่ต้องแลกบัตรผ่าน
  2. รถที่ไม่มีสติ๊กเกอร์จะต้องแลกบัตร ที่ป้อม รปภ. และปั๊มตรายางเจ้าของบ้านเพื่อแลกบัตรออก
  3. กรณีเข้ามาแล้วไม่พบเจ้าของบ้าน   สามารถขอปั๊มตรายางได้ที่ สนง. นิติบุคคลฯ เพื่อใช้สำหรับแลกบัตรออก
  4. รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแลกบัตร เช่น รถเก็บขยะ รถตำรวจสายตรวจ และอื่นๆ ตามที่นิติบุคคลอนุญาติ
  5. ระหว่างเวลา 23.00 น. - 04.00 น. ขอความร่วมมือรถทุกคันที่ขับออกจากหมู่บ้าน   ชะลอความเร็วและลดกระจกลง เพื่อให้ รปภ. ตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยด้านต่างๆ
  6. ระเบียบนี้บังคับใช้สำหรับยานพาหนะทุกประเภท

สมาชิกที่ยังไม่มีสติ๊กเกอร์สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอสติกเกอร์ หรือขอแบบฟอร์มได้ที่ป้อม รปภ.