ประกาศ ปิดช่องทางขาออก 23.00-04.00 น.


นิติบุคคลฯ ประกาศ เปลี่ยนการจราจร การเข้า-ออกหมู่บ้าน


ในช่วงเวลา 23.00-04.00 น. เริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ปริมาณรถเข้า-ออกมีไม่มาก   จึงต้องการลดจำนวน รปภ. ประจำป้อม ให้เหลือแค่ 1 นาย
และอีก 2 นาย ให้คอยตรวจตราภายในหมู่บ้านครับ

นิติบุคคลฯ ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับการเข้า-ออก ในช่วงเวลาดังกล่าว
ขอขอบคุณสมาชิกในความร่วมมือครับ