เอกสารนิติบุคคลฯ

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤกษาวิลเลจ 9
สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์